Achmad Rizal Fahmi

"Walaupun selalu gagal,
pada akhrinya kita akan menjadi pemenang untuk diri kita sendiri,pada fase ini kita menjadi manusia yang kuat"