DaniX666 x Farell666
 Kesenanganku hanya sebatas
kejayaan membobol sistem mu:)
 Pasukan Anti Whitehat x RaidFamilyAttackers


My Touch
Kaycu7XNot x DaniXRaidFamilyAttackers x Satanic666CREW