It's me . badut mo "hacked by fdln 😁" selamat km menag

halo:
| Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam (Selepas magrib) In syaa allah tepat malam nisfu sya'ban, sebelum buku catatan amal di tutup. Teruntuk orang orang yang pernah saya sakiti dari perkataan, tulisan, dan perbuatan, dengan kerendahan hati. Kami sekeluarga dan saya pribadi mohon di buka kan pintu maaf untuk segala salah dan khilap yang pernah ada selama ini. Baik kesalahan yang di sengaja maupun tidak disengaja, Minta halal dan ridho untuk memaafkan kesalahan kami🙏🏻. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

~~~~-----saya Dari Saya fadlan🗿-----~~~