Hecked By RanXploit HACKED BY RANXPLOIT

BORONAN TOO ( HACKED BY RANXPLOIT )HACKED BY RANXPLOIT
KENDARI CYBER TIME14

JIKA ANDA ADALAH PERETAS JAHAT, NAMA ANDA AKAN DI KENALI BANYAK ORANG.
TETAPI JIKA ANDA ADALAH PERETAS YANG HEBAT, HANYA TUHAN YANG MENGENAL ANDA!!!


[ ! ] YOUR WEBSITE DOWN [ ! ]THANKS TO
-------:[ INISIAL AUL.SY - INISIAL RAN.AS - RANXPLOIT - FARHANGANSXPLOIT - And you!! ]:-------