TRICKER BY ANONYMOUS

HACKED BY ANONYMOUS

NGUYEN MINH


TÔI CÓ MỘT THÔNG ĐIỆP MUỐN GỬI TỚI WEBSITE CỦA BẠN, WEBSITE CỦA BẠN ĐÃ BỊ ĐÁNH SẬP, XIN LỖI VÌ ĐIỀU NÀY, HÃY CHỊU KHÓ CHĂM SÓC LẠI WEBSITE ĐÁNG THƯƠNG ĐẤY AHAHAHA______________________________________

BY TRICKER ANONYMOUS | NGUYEN MINH | ALL ON INTERNET | NETWORK SECURITY | AGAINST FOR ENTERTAINMENT | PEACE
_____________________________________________________
DDOS WEB BY TOOL DDOS ATTACK
LÀM ƠN ĐỪNG TÌM ĐẾN ĐỊA CHỈ IP CỦA MÌNH:))